Extension:EasyView

watch_out.gif Documentatie is nog niet volledig
watch_out.gif

Terug naar Mediawiki

BeschrijvingEasyView is een lightbox voor Mediawiki en raadpleegt Picasa afbeeldingen. Er kunnen zowel gewone als Picasa afbeeldingen mee getoond worden. Daarnaast kan het verschillende audio en video formaten aan en ondersteund het iFrame.
Deze extension maakt gebruik van :
- Hammer voor touch devices
- Leaflet voor het afspelen maps
- Lazyload zorgt dat alleen die afbeeldingen worden geladen die in beeld zijn.


Ondersteunde formaten

Status1.4.7obeta, 15-08-2018 voor 1.17 en hoger
Vervangt prettyPhoto
De foutmelding wordt nu in zeven talen weergegeven te weten Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Portugees.

Getest op Mediawiki versie 1.17 t/m 1.25
Er is getest met de volgende versies van onderstaande browsers
Browser Mac Windows Niet werkende formaten
Chrome 16.09.12.63 16.0.912.63
Safari 5.1.2 5.1 PDF gebruikt externe reader
Firefox 9.0.1 9.0.1 PDF gebruikt externe reader
Website Extension:EasyView
Opera 9.27 11.50 Quicktime abort

Website Extension:EasyView
Pdf
txt

Internet explorer 9.0.8112.16421 Website Extension:EasyView

Nieuwe ontwikkelingen - MP3 playlist op basis van HTML5
- Vervanging van Google maps door Openstreetmap

Gebruik

Tag methode {{#tag:easyview|[url][|head=][|des=][|title=][|size=][|width=][|height=][|thumbnail=][|iframe=][|group=][|spacing=][|center=][|caption=][|captionref=][|capwidth=][|capalign=][|captionhead=][|capalignhead=][|mapdirect=][|mp3download=][|thumb_text=]}}
Voor picasa raadplegingen
{{#tag:easyview|[user]|picasa=true[|album=][|tag=][|search=][|action=][|thumbnail=][|caption=][|captionref=][|capwidth=][|capalign=][|captionhead=][|capalignhead=][|thumb_text=]}}
Standaard methode <EasyView [head=] [des=] [title=] [size=] [width=] [height=] [thumbnail=][iframe=] [group=] [spacing=][center=] [caption=] [captionref=] [capwidth=] [capalign=] [mapdirect=][mp3download=]>[url]</EasyView>
Links invoegen In de velden:
- caption
- captionref
- captionhead
- head
- des
- ref
- thumb_text
Kunnen links worden opgenomen. De werkwijze is dezelfde als in mediawiki.
Externe links
[url beschrijving]
Interne/Interwiki links
Voor interne links cq interwiki links
[[pagina|beschrijving]]
Vervanging HTML tekens
Het gebruik van bepaalde HTML tekens in variabelen is niet toegestaan
Vervang
- < door [ of &lt;
- > door ] of &gt;
- " door &quot;
- ' door &lsquo;
- Alle karakters met diacritische tekens moeten vervangen worden zie HTML karakters
Voorbeeld
<br>
wordt
[br]

Parameters

Handleiding

Installeren

  1. Download Extension:EasyView voor mediawiki 1.17 en hoger
  2. Pak uit en copieer de folder naar /extensions
  3. Neem in LocalSettings.php de volgende regel op:
# wiki EasyView
require_once( "$IP/extensions/EasyView/EasyView.php" );
Additionele parameters
$wgEasyViewMP3Download true : Van Youtube video's kan de MP3 worden gedownload(default)

false : Van Youtube video's kan de MP3 niet worden gedownload

$wgEasyViewThumbnailSize Indien bij Picasa afbeeldingen geen size opgegeven. Wordt gebruik gemaakt van de hier opgegeven waarde. Is deze niet opgegeven dan wordt de standaard waarde van 150 gebruikt.
$wgEasyViewiFrame (wordt in de volgende versie ondersteund) Geeft aan welk type iFrame is toegelaten

false : geen iFrame links. Alle links worden als gewone links beschouwd
wiki : Alleen de interne en externe wiki(zie Interwiki tabel) links maken gebruik van iFrame
true : Alle links zijn in principe iFrame links tenzij specifiek wordt aangegeven dat dit niet het geval is (zie parameter direct bij type iframe)

Let op! De afbeeldingen in ext.EasyView.css en ext.EasyView.picasa.css zijn op een normale website zichtbaar. Betreft het een locale installatie of een niet publieke installatie dan kan het zijn dat het pad aangepast moet worden. Het makkelijkst is het geheel pad op te geven inclusief http://.

Documentatie

Sjabloon:Extension:EasyView:example