Functie:Wijzigen gebruiker naam

Terug naar Mac

Als een systeem gekopieerd is heeft het dezelfde gebruiker. Middels deze handleiding wordt de naam etc gewijzigd.[1]

  1. Informatie afkomstig van Apple