Illustrator:Palette:Align

Terug naar Illustrator


Handleiding

Om een laag met meerdere sublagen te kunnen uitlijnen moet deze eerst gegroepeerd(Menu->Object->Group) worden.