Sjabloon

Synology DS218Plus: verschil tussen versies

Regel 37: Regel 37:
 
::7 Voeg de volgende regels toe<br>username=<br>password=<br>Inlog gegevens NAS
 
::7 Voeg de volgende regels toe<br>username=<br>password=<br>Inlog gegevens NAS
 
::2 Open <tt>nano /etc/fstab</tt>
 
::2 Open <tt>nano /etc/fstab</tt>
::3 <tt>//xxx/yyy /mnt cifs credentials=/home/.smbcredentials,vers=3.0,uid=1000,gid=1000 0 0</tt>
+
::3 Voeg de volgende regel toe <br><tt>//xxx/yyy /mnt cifs credentials=/home/.smbcredentials,vers=3.0,uid=1000,gid=1000 0 0</tt><br>xxx: naam  (zie punt 8 onder NAS configuratie)<br>yyy: shared folder NAS
::xxx: naam  (zie punt 8 onder NAS configuratie)
+
::yyy: shared folder NAS
+
 
::4 <tt>sudo mount -t cifs //999.999.999.999/sss /home/NAS  -o username=nnn,vers=3.0</tt>
 
::4 <tt>sudo mount -t cifs //999.999.999.999/sss /home/NAS  -o username=nnn,vers=3.0</tt>
 
::999: Ip
 
::999: Ip

Versie van 2 jul 2020 om 10:41

Installatie