Sjabloon

Synology DS218Plus: verschil tussen versies

Regel 35: Regel 35:
 
::5  Open <tt>su</tt>
 
::5  Open <tt>su</tt>
 
::6  Open <tt>nano /home/.smbcredentials</tt>
 
::6  Open <tt>nano /home/.smbcredentials</tt>
::7 Voeg de volgende regels toe<br>username=<br>password=<br>Inlog gegevens NAS
+
::7 Voeg de volgende regels toe<br><em>username=</em><br><em>password=</em><br>Inlog gegevens NAS
 
::2 Open <tt>nano /etc/fstab</tt>
 
::2 Open <tt>nano /etc/fstab</tt>
 
::3 Voeg de volgende regel toe <br><tt>//xxx/yyy /mnt cifs credentials=/home/.smbcredentials,vers=3.0,uid=1000,gid=1000 0 0</tt><br>xxx: naam  (zie punt 8 onder NAS configuratie)<br>yyy: shared folder NAS
 
::3 Voeg de volgende regel toe <br><tt>//xxx/yyy /mnt cifs credentials=/home/.smbcredentials,vers=3.0,uid=1000,gid=1000 0 0</tt><br>xxx: naam  (zie punt 8 onder NAS configuratie)<br>yyy: shared folder NAS
::4 <tt>sudo mount -t cifs //999.999.999.999/sss /home/NAS  -o username=nnn,vers=3.0</tt>
+
::4 Om te testen op het werkt voor <tt>sudo mount -a</tt> in
::999: Ip
+
::sss: shared folder NAS
+
::/home/NAS : folder in de home directory
+
::nnn: NAS admin
+
 
::<references/>
 
::<references/>
 
:WebDAV
 
:WebDAV

Versie van 2 jul 2020 om 10:44

Installatie