Webdesign:PDF:HTML2PDF

Terug naar Webdesign

Links naar hulpprogramma's

Converteren van HTML pagina's in een PDF document en opslaan op de webserver

Installeren

  1. Start MAMP
  2. Start Terminal
  3. Ga naar de folder waar de data van de webserver staat en maak een nieuwe folder aan
  4. php -r "readfile('https://getcomposer.org/installer');" > composer-setup.php
  5. php -r "if (hash('SHA384', file_get_contents('composer-setup.php')) === '7228c001f88bee97506740ef0888240bd8a760b046ee16db8f4095c0d8d525f2367663f22a46b48d072c816e7fe19959') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
  6. php composer-setup.php
  7. php -r "unlink('composer-setup.php');"
  8. php composer.phar require spipu/html2pdf[1][2]


Bronnen, noten en/of referenties:
  1. Informatie afkomstig van Composer
  2. Informatie afkomstig van Github

Externe Links