Wordpress:Handleiding:Ajax

Gebruik van Ajax met Wordpress

Het middels jQuery.ajax uitvoweren van een PHP bestand waarin gebruik gemaakt wordt van Wordpress statements zoals $wpbd is als volgt[1]

Declareren In de functions.php worden de volgende functies opgenomen.
<?php

function aaa(){
  // Enqueue javascript on the frontend. 
 wp_enqueue_script('bbb',get_template_directory_uri() .'ccc',array('jquery'));
 // The wp_localize_script allows us to output the ajax_url path for our script to use.
 wp_localize_script('bbb','ddd',array( 'eee' => admin_url( 'admin-ajax.php')));
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'aaa' );
function fff() {
  // The $_REQUEST contains all the data sent via ajax
  if ( isset($_REQUEST) ) { 
    $fruit = $_REQUEST['fruit'];    
    // Let's take the data that was sent and do something with it
    if ( $fruit == 'Banana') {$fruit = 'Apple'; }  
    // Now we'll return it to the javascript function
    // Anything outputted will be returned in the response
    echo $fruit;
    // If you're debugging, it might be useful to see what was sent in the $_REQUEST
    // print_r($_REQUEST);
  }
  // Always die in functions echoing ajax content
 die();
}
add_action( 'wp_ajax_fff', 'fff' );
// If you wanted to also use the function for non-logged in users (in a theme for example)
add_action( 'wp_ajax_nopriv_fff', 'fff' );

Onderstaand het Javascript bestand met als pad/naam ccc

 jQuery(document).ready(function() {
 jQuery.ajax({
    type:'post',
    url: 'eee' , // or 'ddd.eee' if using on frontend
    dataType:'json',
    data: {'action': 'fff','ggg' :hhh},
    success:function(data) {console.log(data);},
    error: function(errorThrown){console.log(errorThrown);}
  });     
});aaa: Naam functie
bbb: Willekeurige naam
ccc: Javascript bestand voorbeeld (/js/simple-ajax-example.js)
ddd: Naam ajax object (voorbeeld example_ajax_obj)
eee: Url website (voorbeeld ajaxurl)
fff: PHP functie die wordt aangeroepen door jQuery.ajax (voorbeeld example_ajax_request)
ggg: Naam parameter
hhh: Waarde parameter

Voorbeeld functions.php
<?php

function aaa(){
 wp_enqueue_script('bbb',get_template_directory_uri() .'ccc',array('jquery'));
 wp_localize_script('bbb','ddd',array( 'eee' => admin_url( 'admin-ajax.php')));
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', ' aaa' );
function fff() {
 ...
}
add_action( 'wp_ajax_fff', 'fff' );
add_action( 'wp_ajax_nopriv_fff', 'fff' );


Voorbeeld template met inline javascript
Het javascript bestand wordt wel aangemaakt, maar bevat geen code. Deze staat inline.
<body>

<script>
 jQuery(document).ready(function() {
 jQuery.ajax({
    type:'post',
    url: 'eee' , // or 'ddd.eee' if using on frontend
    dataType:'json',
    data: {'action': 'fff','ggg' :hhh},
    success:function(data) {console.log(data);},
    error: function(errorThrown){console.log(errorThrown);}
  });     
});
</script>

</body>

Bronnen, noten en/of referenties:
 1. Informatie afkomstig van example-ajax-enqueue.php

Externe Links