Mediawiki Timeline

Terug naar Mediawiki

watch_out.gif Letop!!! Pagina is nog in bewerking
watch_out.gif

Opzet Timeline

Om een timeline goed op te zetten moeten de volgende zaken worden geregeld

Installeer

Een timeline bevat een volgorde van gebeurtenissen. Waarbij de punten meestal een begin- en einddatum kennen
We moeten eerst dus de begin- en einddatum van een gebeurtenis definieren. Daarnaast is nodig dat we aangeven dat deze data van het type datum zijn.

  1. Aanmaak Type:Date
  2. Aanmaak start datum
  3. Aanmaak eind datum

Vervolgens moeten we nog wat data invoeren:

We maken eerst het Sjabloon:Filosoof aan. Deze verzorgt de Semantische links

==Semantische data==
{| class="wikitable"
|Filosoof
|[[Filosoof::{{{naam|}}}]]
|-
|Geboortedatum
| {{{Geboortedatum|}}}
|-
|Overlijdensdatum
| {{{Overlijdensdatum|}}}
|-
|Geboorteplaats
|{{{Geboorteplaats_Display|}}}
|-
|Overlijdensplaats
|{{{Overlijdensplaats_Display|}}}
|}

{| class="wikitable" <!-- style="display:none" -->
|+ Opgenomen in de semantische database
|Filosoof
|[[Filosoof::{{{naam|}}}]]
|-
|Geboortedatum
|{{#if: {{{Geboortedatum|}}}|''[[Geboortedatum::{{{Geboortedatum|}}}]]''|}}
|-
|Overlijdensdatum
|{{#if: {{{Overlijdensdatum|}}}|''[[Overlijdensdatum::{{{Overlijdensdatum|}}}]]''|}}
|-
|Geboorteplaats
|[[Geboorteplaats::{{{Geboorteplaats|}}}]]
|-
|Overlijdensplaats
|[[Overlijdensplaats::{{{Overlijdensplaats|}}}]]
|}

Voor elke filosoof moeten de volgende zaken worden ingevoerd.

{{filosoof
|naam=Michel Foucault (1926-1984)
|Geboortedatum=1926-10-15
|Overlijdensdatum=1984-06-25
|Geboorteplaats=Poitiers, Frankrijk
|Geboorteplaats_Display=[[{{nl}}Poitiers|Poitiers]], [[{{nl}}Frankrijk|Frankrijk]]
|Overlijdensplaats=Parijs, Frankrijk
|Overlijdensplaats_Display=[[{{nl}}Parijs|Parijs]]
}}
[[[Categorie:Filosoof]]

Semantische data

Opgenomen in de semantische database
Afbeelding
Geboortedatum 1926-10-15
Geboorteplaats Poitiers, Frankrijk
Geboorteland
Overlijdensdatum 1984-06-25
Overlijdensplaats Parijs, Frankrijk
Overlijdensland

Timeline

Vervolgens aanmaken van de timeline

{{#ask: [[Categorie:Filosoof]]
|?Geboortedatum
|?Overlijdensdatum
|?Geboorteplaats
|?Overlijdensplaats
|sort=Geboortedatum
|order=asc
| format=timeline
| timelineposition=middle
| timelinebands=DECADE,CENTURY,MILLENNIUM
| timelinesize=400px

Verplaats de timeline om andere filosofen te bekijken
Door op de filosoof te klikken verschijnt een venster door op de naam te klikken wordt naar de wiki pagina gegaan.

 GeboortedatumOverlijdensdatumGeboorteplaatsOverlijdensplaats
Thales van Milete (ca.652 - ca.545 v. Chr.)652 BC JL545 BC JL
Confucius (551-479 v.Chr.)28 oktober 551 BC JL479 BC JL
Parmenides van Elea (ca 540 - ca 480 v. Chr.)540 BC JL480 BC JL
Heraclitus (ca.535-Ca.475 v.Chr.)535 BC JL475 BC JL
Socrates (469 - 399 v. Chr.)469 BC JL399 BC JL
Plato (428-347 v.chr.)428 BC JL347 BC JL
Aristoteles (384-322 v.Chr.)384 BC JL322 BC JL
Epicurus (341-270 v.Chr.)341 BC JL270 BC JL
Marcus Tullius Cicero (106-43 v.Chr.)6 januari 106 BC JL7 december 43 BC JL
Lucius Annaeus Seneca (± 4 v.Chr-65 n.Chr)4 BC JL65 JL
Augustinus van Hippo (354-430)354 JL430 JL
Alcuinus van York (ca. 735-804)1 juni 735 JL19 mei 804 JL
Avicenna (ca. 980–1037)1 januari 980 JL1 juni 1037 JL
Anselmus van Canterbury (1033-1109)1 juni 1033 JL21 april 1109 JL
Al-Ghazali (1058-1111)10 juni 1058 JL19 december 1111 JL
Averroës (1126-1198)14 april 1126 JL10 december 1198 JL
Roger Bacon (1214 - 1294)1 juli 1214 JL1 juli 1294 JL
Thomas van Aquino (1225-1274)28 januari 1225 JL7 maart 1274 JL
Marsilio Ficino (1433-1499)19 oktober 1433 JL1 oktober 1499 JL
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494)24 februari 1463 JL17 november 1494 JL
Thomas More (1478-1535)7 februari 1478 JL6 juni 1535 JL
Niccolò Machiavelli (1469-1527)3 mei 1489 JL21 juni 1527 JL
Sen no Rikyū (1522-1591)1 juni 1522 JL21 april 1591
Jean Bodin (1530-1596)15 juni 1530 JL15 juni 1596
Étienne de La Boétie (1530-1563)1 november 1530 JL18 augustus 1563 JL
Michel de Montaigne (1533-1592)28 februari 1533 JL13 september 1592
Francis Bacon (1561–1626)22 januari 1561 JL9 april 1626
Galileo Galilei (1564-1642)15 februari 1564 JL1 augustus 1642
Tommaso Campanella (1568-1639)5 september 1568 JL21 mei 1639
Thomas Hobbes (1588-1679)5 april 15884 december 1679
René Descartes (1596-1650)31 maart 159611 februari 1650
John Locke (1632–1704)29 augustus 163228 oktober 1704
Baruch Spinoza (1632-1677)24 november 163221 februari 1677
Nicolas Malebranche (1638-1715)6 augustus 163813 oktober 1715
Gottfried Wilhelm (von) Leibniz (1646 – 1716)1 juli 164614 november 1716
Jean Meslier (1664-1729)15 juni 166417 juli 1729
Christian Freiherr von Wolff (1679 - 1754)24 januari 16799 april 1754
George Berkeley (1685-1753)12 maart 168514 januari 1753
Charles de Montesquieu (1689-1755)18 januari 168910 februari 1755
Voltaire (1694 - 1778)21 november 169430 mei 1778
David Hume (1711–1776)25 april 171125 augustus 1776
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)28 juni 17122 juli 1778
Adam Smith (1723-1790)5 juni 172317 juli 1790
Immanuel Kant (1724-1804)22 april 172412 februari 1804
Edmund Burke (1729–1797)12 januari 17299 juli 1797
Johann Gottfried von Herder (1744-1803)25 augustus 174418 december 1803
Jeremy Bentham (1748-1832)15 februari 17486 juni 1832
William Godwin (1756-1836)3 maart 17567 maart 1836
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)19 mei 176228 januari 1814
Johannes Kinker (1764–1845)1 januari 176416 september 1845
... meer resultaten

Parameters

Parameter Description
timelinebands
MILLENNIUM 1000 jaar, Millenium
CENTURY 100 jaar, Eeuw
DECADE 10 jaar
YEAR Jaar
MONTH Maand
WEEK Week
DAY Dag
HOUR Uur
MINUTE Minuut
SECOND Seconde
MILLISECOND 1000ste seconde,Miliseconde
Tijdslijnen moeten opgezet worden van fijn naar grof. Default waarde is maand en jaar.
timelineposition
Geeft de postie van het vensterweer. De standaard positie is midden.
today Vandaag
start Venster positioneert zich op de eerste datum in de tijdlijn
middle Venster postioneert zich de eerste en de laatste datum
end Venster positioneert zich de laatste datum
timelinestart Can be used to define a specific printout (property) name to use as a first timepoint in timeline.
timelineend Can be used to define a specific printout (property) name to use as a second timepoint in timeline.
timelinesize Hiermee kan de van de tijdslijnen worden ingesteld. Standaard is deze 300px.

Aanpassing kleur balk

De kleur van de balk is opgenomen in extensions->SemanticResultFormats->Timeline->SimileTimeline->scripts->themes.js. De standaard kleur is #58A0DC. Deze kan gewijzigd worden door op regel 86, 87, 92 en 94 een andere kleur op te nemen.