Filosofie:tabel

Terug naar Filosofie

Standaard zijn de filosofen gesorteerd op achternaam door op sort.png te klikken wordt de betreffende kolom gesorteerd.

Achternaam Filosoof Geboren Overleden Filosofie cursus
Adorno Theodor Adorno (1903-1969) 11 september 1903 6 augustus 1969 Eigentijdse filosofie
Agamben Giorgio Agamben (1942-) 22 april 1942 Eigentijdse filosofie
Aquino Thomas van Aquino (1225-1274) 28 januari 1225 7 maart 1274 Introductie
Arendt Hannah Arendt (1906-1975) 14 oktober 1906 4 december 1975 De twintigste eeuw
Aristoteles Aristoteles (384-322 v.Chr.) 384 BC 322 BC Introductie
Averroës Averroës (1126-1198) 14 april 1126 10 december 1198
Avicenna Avicenna (ca. 980–1037) 1 januari 980 1 juni 1037
Bacon Roger Bacon (1214 - 1294) 1 juli 1214 1 juli 1294
Bacon Francis Bacon (1561–1626) 22 januari 1561 9 april 1626
Bakunin Mikhail Bakunin (1814–1876) 18 mei 1814 1 juli 1876
Barthes Roland Barthes (1915-1980) 12 november 1915 25 oktober 1980
Baudrillard Jean Baudrillard (1929-2007) 20 juli 1929 6 maart 2007
Beauvoir Simone de Beauvoir (1908-1986) 9 januari 1908 14 april 1966
Benjamin Walter Benjamin (1892-1940) 15 juli 1892 27 september 1940 Cultuur
Bentham Jeremy Bentham (1748-1832) 15 februari 1748 6 juni 1832
Bergson Henri Bergson (1859-1941) 18 oktober 1859 4 januari 1941
Berkeley George Berkeley (1685-1753) 12 maart 1685 14 januari 1753
Berlin Isaiah Berlin (1909-1997) 6 juni 1909 5 november 1997
Bodin Jean Bodin (1530-1596) 1530 1596
Boetie Étienne de La Boétie (1530-1563) 1 november 1530 18 augustus 1563
Bostrom Nick Bostrom (1973-) 10 maart 1973
Botton Alain de Botton (1969-) 20 december 1969
Bourdieu Pierre Bourdieu (1930-2002) 1 augustus 1930 23 januari 2002 Cultuur
Brentano Franz Brentano (1838-1917) 16 januari 1838 17 maart 1917
Bruckner Pascal Bruckner (1948-) 15 december 1948
Butler Judith Butler (1956-) 24 februari 1956
Campanella Tommaso Campanella (1568-1639) 5 september 1568 21 mei 1639
Canterbury Anselmus van Canterbury (1033-1109) 1 juni 1033 21 april 1109 Introductie
Cassirer Ernst Cassirer (1874-1945) 28 juli 1874 13 april 1945 Cultuur
Cicero Marcus Tullius Cicero (106-43 v.Chr.) 6 januari 106 BC 7 december 43 BC
Comte Auguste Comte (1798-1857) 17 februari 1798 5 september 1857
Confucius Confucius (551-479 v.Chr.) 28 oktober 551 BC 479 BC
Critchley Simon Critchley (1960-) 27 februari 1960
Deleuze Gilles Deleuze (1925-1995) 18 januari 1925 4 november 1995
Derrida Jacques Derrida (1930-2004) 15 juli 1930 8 oktober 2004 Eigentijdse filosofie
Descartes René Descartes (1596-1650) 31 maart 1596 11 februari 1650 Introductie
Dilthey Wilhelm Dilthey (1833-1911) 19 november 1833 1 oktober 1911 Eigentijdse filosofie
Elias Norbert Elias (1897-1990) 22 juni 1897 1 augustus 1990 Cultuur
Epicurus Epicurus (341-270 v.Chr.) Introductie
Feuerbach Ludwig Feuerbach (1804-1872) 28 juli 1804 13 september 1872
Fichte Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) 19 mei 1762 28 januari 1814
Ficino Marsilio Ficino (1433-1499) 19 oktober 1433 1 oktober 1499
Finkielkraut Alain Finkielkraut (1949-) 30 juni 1949
Foucault Michel Foucault (1926-1984) 15 oktober 1926 25 juni 1984 Introductie
Fromm Erich Fromm (1900–1980) 23 maart 1900 18 maart 1980 Cultuur
Gabriel Markus Gabriel (1980-) 6 april 1980
Gadamer Hans-Georg Gadamer (1900-2002) 11 februari 1900 13 maart 2002 Eigentijdse filosofie
Galilei Galileo Galilei (1564-1642) 15 februari 1564 1 augustus 1642
Godwin William Godwin (1756-1836) 3 maart 1756 7 maart 1836
Gray John N. Gray (1948-) 17 april 1948
Guattari Félix Guattari (1930-1992) 30 april 1930 29 augustus 1992
Habermas Jürgen Habermas (1929-) 18 juni 1929 Eigentijdse filosofie
Han Han, Byung-Chul (1959-) 6 juni 1959
Haring Bas Haring (1968-) 23 april 1968
Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 27 augustus 1770 14 november 1831 Introductie
Heidegger Martin Heidegger (1889-1976) 26 september 1889 26 mei 1976 Eigentijdse filosofie
Heraclitus Heraclitus (ca.535-Ca.475 v.Chr.) 535 BC 475 BC Introductie
Herder Johann Gottfried von Herder (1744-1803) 25 augustus 1744 18 december 1803 Cultuur
Hippo Augustinus van Hippo (354-430) 1 januari 1970 00:05:54 1 januari 1970 00:07:10 Introductie
Hobbes Thomas Hobbes (1588-1679) 5 april 1588 4 december 1679
Horkheimer Max Horkheimer (1895-1973) 14 februari 1895 7 juli 1973 Cultuur
Hume David Hume (1711–1776) 25 april 1711 25 augustus 1776 Introductie
Husserl Edmund Husserl (1859-1938) 8 april 1859 26 april 1938
Jensen Stine Jensen (1972-) 13 januari 1972
Kant Immanuel Kant (1724-1804) 22 april 1724 12 februari 1804 Introductie
Kierkegaard Søren Kierkegaard (1813-1855) 5 mei 1813 11 november 1855
Kinker Johannes Kinker (1764–1845) 1 januari 1764 16 september 1845
Koenis Sjaak Koenis (1955-) 1 januari 1955
Kuhn Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) 18 juli 1922 17 juni 1996
Leibniz Gottfried Wilhelm (von) Leibniz (1646 – 1716) 1 juli 1646 14 november 1716
Levinas Emmanuel Levinas (1906-1995) 12 januari 1906 25 december 1995 Eigentijdse filosofie
Locke John Locke (1632–1704) 29 augustus 1632 28 oktober 1704
Lyotard Jean-François Lyotard (1924-1998) 10 augustus 1924 21 april 1998
Machiavelli Niccolò Machiavelli (1469-1527) 3 mei 1489 21 juni 1527
Malebranche Nicolas Malebranche (1638-1715) 6 augustus 1638 13 oktober 1715
Marcuse Herbert Marcuse (1898-1979) 19 juli 1898 29 juli 1979 Cultuur
Margolis Joseph Margolis (1924-) 26 mei 1924
Marx Karl Heinrich Marx (1818-1883) 5 mei 1818 14 maart 1883
Menke Christoph Menke (1958-) 22 november 1958
Meslier Jean Meslier (1664-1729) 15 juni 1664 17 juli 1729 Introductie
Milete Thales van Milete (ca.652 - ca.545 v. Chr.) 652 BC 545 BC Introductie
Mirandola Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) 24 februari 1463 17 november 1494
Montaigne Michel de Montaigne (1533-1592) 28 februari 1533 13 september 1592
Montesquieu Charles de Montesquieu (1689-1755) 18 januari 1689 10 februari 1755
More Thomas More (1478-1535) 7 februari 1478 6 juni 1535
Nietzsche Friedrich Nietzsche (1844-1900) 15 oktober 1844 25 augustus 1900 Introductie
Nussbaum Martha Nussbaum (1947-) 15 december 1947
Ortega y Gasset José Ortega y Gasset (1883-1955) 8 mei 1883 18 oktober 1955
Parmenides Parmenides van Elea (ca 540 - ca 480 v. Chr.) 540 BC 480 BC Introductie
Philipse Herman Philipse (1951-) 13 mei 1951 Cultuur
Plato Plato (428-347 v.chr.) 428 BC 347 BC Introductie
Popper Sir Karl Raimund Popper (1902–1994) 28 juli 1902 17 september 1994 Eigentijdse filosofie
Proudhon Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) 15 januari 1809 19 januari 1865
Putnam Hilary Putnam (1926-2016) 31 juli 1926 13 maart 2016
Rand Ayn Rand (1905-1982) 11 september 1905 6 augustus 1982
Rawls John Rawls (1921-2002) 21 februari 1921 24 november 2002
Rorty Richard Rorty (1931-2007) 4 oktober 1931 8 juni 2007
Rousseau Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 28 juni 1712 2 juli 1778 Introductie
Russell Bertrand Russell (1872-1970) 18 mei 1872 2 februari 1970
Sartre Jean-Paul Sartre (1905-1980) 21 juni 1905 15 april 1980 Eigentijdse filosofie
Scheler Max Scheler (1874-1928) 22 augustus 1874 19 mei 1928 Introductie
Schelling Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) 27 januari 1775 20 augustus 1854
Schopenhauer Arthur Schopenhauer (1788-1860) 22 februari 1788 21 september 1860
Sen Sen no Rikyū (1522-1591) 1 juni 1522 21 april 1591
Simmel Georg Simmel (1858-1918) 1 maart 1858 13 april 1945 Introductie
Sloterdijk Peter Sloterdijk (1947-) 26 juni 1947 Eigentijdse filosofie
Smith Adam Smith (1723-1790) 5 juni 1723 17 juli 1790
Smith Justin Erik Halldór Smith (1972-) 30 juli 1972 Eigentijdse filosofie
Socrates Socrates (469 - 399 v. Chr.) 469 BC 399 BC Introductie
Spengler Oswald Spengler (1880-1936) 29 mei 1880 8 mei 1936 Eigentijdse filosofie
Spinoza Baruch Spinoza (1632-1677) 24 november 1632 21 februari 1677
Stirner Max Stirner (1806-1856) 25 oktober 1806 26 juni 1856
Vaihinger Hans Vaihinger (1852–1933) 25 november 1852 18 december 1933
Valéry Paul Valéry (1871-1945) 30 oktober 1871 20 juli 1945
Voltaire Voltaire (1694 - 1778) 21 november 1694 30 mei 1778
Wittgenstein Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 26 april 1889 29 april 1951 Eigentijdse filosofie
Wolff Christian Freiherr von Wolff (1679 - 1754) 24 januari 1679 9 april 1754
York Alcuinus van York (ca. 735-804) 1 juni 735 19 mei 804
Zizek Slavoj Žižek (1949-) 21 maart 1949